บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 90 ล้านบาทโดยการร่วมทุนระหว่างพันธมิตร 2 กลุ่มได้แก่ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยและกลุ่มแอพเพิล จากประเทศญี่ปุ่น บริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในธุรกิจประมูลรถยนต์ออนไลน์ ทั้งในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษและประเทศนิวซีแลนด์ในประเทศไทยศูนย์ประมูลรถยนต์ ได้ถูกจัดสร้างเพื่อดำเนินธุรกิจประมูลรถยนต์แบบยกมือควบคู่กับการประมูลออนไลน์ตั้งอยู่บริเวณบนถนนติวานนท์ ติดกับสนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล บนเนื้อที่ 150 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนพื้นที่พาณิชย์พร้อมห้างสรรพสินค้า เดอะไนน์ ติวานนท์ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วและที่จอดรถยนต์มาก กว่า 3,000 คัน


บริษัทดำเนินการโดยมุ่งเน้นเรื่องความโปร่งใสในระบบการตรวจสภาพ การประเมินสภาพรถยนต์ที่เป็นกลาง เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นที่ยอบรับจากลูกค้านอกจากนี้บริษัทได้นำเทคโนโลยีสำหรับระบบการประมูลรถยนต์เพื่อเพิ่มช่องทางนำเสนอข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเดินทางมาประมูลที่ศูนย์ประมูลหรือสามารถประมูลผ่านทาง Internet ได้เช่นกัน